A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 - 2022

 

                                UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              TRƯỜNG TH HỒNG HÀ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                            Số:     /KH-THHH                                                            Hồng Hà, ngày 01 tháng 09 năm 2021

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

Căn cứ thông tư số 09/2021/TT- BGĐT ngày 30/3/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo tai quy định về quản lý và tổ chức dạy trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Căn cứ vào công văn số 624/GDĐT ngày 01/9/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng về việc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong  gian đoạn phòng chống dịch bệnh COVID- 19, năm học 2021-2022.

Căn cứ vào thực tế địa phương và đội ngũ giáo viên nhà trường.

Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Hồng Hà xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nghiêm túc thực hiện công văn số 624/GDĐT ngày 01/9/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng về việc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong  gian đoạn phòng chống dịch bệnh COVID- 19, năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường.

- Thời khóa biểu sắp xếp khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, tránh gây áp lực cho học sinh.

- Thông qua việc học sinh tham gia học trực tuyến giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới và đảm bảo khung chương trình của năm học.

- Học sinh tham gia đầy đủ các buổi học, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Trường Tiểu học Hồng Hà hiện có 1138 học sinh/31 lớp.

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 51

1. Về thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục, Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hồng Hà.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm.

- Đại đa số phụ huynh quan tâm đến việc học của con em mình.

2. Về khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên trẻ mới về trường nhiều nên công tác chủ nhiệm còn hạn chế.

- Nhiều phụ huynh điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên việc trang bị máy tính cho con học còn ít chủ yếu là sử dụng điện thoại thông minh.

- Một số phụ huynh mải làm ăn chưa quan tâm đến con em mình.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

- Ban giám hiệu nhà trường lập kế hoạch chỉ đạo.

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo và theo dõi học sinh của tổ mình;

     - Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy và phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh học trong thời gian nghỉ dịch.

     - Giáo viên bộ môn thực hiện giảng dạy bộ môn của mình theo kế hoạch của nhà trường. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để đánh giá học sinh trong thời gian học trực tuyến.

   - Phụ huynh quản lý con em mình trong thời gian học trực tuyến.

2. Thời gian thực hiện:

- Đối với khối 1: HS làm quen với việc học trực tuyến và hướng dẫn học trên truyền hình tren kênh VTV7 từ ngày 1/9 đến ngày 12/9/2021. Từ ngày 13/9/2021 học trực tuyến theo thời khóa biểu đã phê duyệt của Phòng Giáo dục (nếu học sinh chưa được đến trường).

  - Đối với khối 2-5: Bắt đầu học trực tuyến từ ngày 6/9/2021 cho đến khi hết dịch.  

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

           1. Quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu:

- Quán triệt công văn số 624/GDĐT ngày 01/9/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng về việc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong  gian đoạn phòng chống dịch bệnh COVID- 19, năm học 2021-2022 tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

- Rà soát trang thiết bị của học sinh để có giải pháp khắc phục khó khăn (nếu có) kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch dạy trực tuyến, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên trong nhà trường.

- Duyệt chương trình giảng dạy, phân công chuyên môn với Phòng Giáo dục..

- Dự giờ, kiểm tra việc thực hiện chương trình, việc giảng dạy của các giáo viên.

- Làm tốt công tác báo cáo về Phòng Giáo dục.

           2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch của nhà trường để chỉ đạo tốt việc quản lý giáo viên, học sinh tham gia học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

- Tổ trưởng hàng tuần lên chương trình duyệt với Ban giám hiệu.

- Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt lịch dạy trực tuyến đã xây dựng.

- Thường xuyên tổ chức hội nghị họp trực tuyến để trao đổi về chuyên môn, kinh nghiệm dạy trực tuyến đạt hiệu quả.

- Làm tốt công tác báo cáo về Ban giám hiệu.

          3. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp.

        - Thực hiện nghiêm túc quy định của giáo viên khi tham gia dạy trực tuyến mà nhà trường đã xây dựng.

        - Xây dựng các bài dạy trực tuyến đảm bảo chất lượng, theo đúng chương trình, bám sát vào nội dung điều chỉnh của Bộ Giáo dục.

- Tổ chức họp phụ huynh trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch.

- Phối hợp với phụ huynh quản lý hướng dẫn học sinh học trực tuyến đảm bảo số lượng và chất lượng.

- Hàng ngày theo dõi và báo cáo cho tổ trưởng chuyên môn số lượng học sinh học.

4. Nhiệm vụ của phụ huynh.

- Trang bị thiết bị cho con em mình trong thời gian học trực tuyến.

 - Bố trí chỗ ngồi học đảm bảo yên tĩnh thoáng mát.

- Quản lý, nhắc nhở con em mình học trực tuyến đúng giờ.

- Hàng ngày báo cho giáo viên chủ nhiệm về tình hình học của con.

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                Nguyễn Thị Nụ

 

 

 

 

Trường Tiểu học Hồng Hà

THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN – NĂM HỌC 2021-2022

Thứ

Tiết

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Hai

1

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Học  vần

Đọc

Tập đọc-Kể chuyện

Tập đọc

Tập đọc

3

Học vần

Đọc

Tập đọc-Kể chuyện

LTVC

LTVC

4

Thể dục(Gửi video)

 

 

 

 

Ba

1

Học  vần

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Học vần

Viết

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

3

Tập viết

Nói và nghe

Chính tả

Kể chuyện

Kể chuyện

4

 

Thể dục(Gửi video)

 

Khoa học

Khoa học

1

Toán

Toán

Âm nhạc/Mĩ thuật

Toán

Toán

2

Học  vần

Đọc

Tin học

Toán

Toán

3

Học vần

Đọc

Thể dục(Gửi video)

Tập làm văn

Tập làm văn

4

 

 

 

LTVC

LTVC

Năm

1

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc/Mĩ thuật

Toán

2

Học  vần

Viết

LTVC

Tin học

Tập làm văn

3

Học vần

LTVC

Tập viết

Thể dục(Gửi video)

Chính tả

4

 

 

 

 

Lịch sử / Địa lý

Sáu

1

Học  vần

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc/Mĩ thuật

2

Kể chuyện

Luyện viết đoạn

Tập làm văn

Tập làm văn

Tin học

3

Tập viết

Đọc mở rộng

Đạo đức/TNXH

Chính tả

Thể dục(Gửi video)

4

 

 

 

Lịch sử / Địa lý

 

Bảy

1

 

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                       Hồng Hà ngày 28 tháng 8 năm 2021

                                                                                                          Phó Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                          Lê Hữu Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn:thhonghadp.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan