A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

                UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Học kì I – Năm học 2021-2022

                 (Kèm theo quyết định số:    /QĐ-CM ngày 26/08/2021 của Hiệu trưởng trường TH Hồng Hà)

           

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Nhiệm vụ được

phân công

1

Nguyễn Thị Nụ

06/10/1968

1988

Đại học

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

2

Lê Hữu Thanh

08/03/1969

1989

Đại học

P.Hiệu trưởng

Phụ trách CM toàn trường, tuyển sinh, thư viện, chữ thập đỏ.

3

Nguyễn Minh Sơn

09/08/1975

1998

Đại học

P.Hiệu trưởng

Phụ trách hoạt động 3,

 phổ cập, kiểm định, công nghệ thông tin.

4

Trần Thị Hoa

25/11/1984

2007

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 1A

5

Nguyễn Thị Duyên

04/12/1988

2010

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 1B

6

Nguyễn Thị Hảo

21/08/1980

2007

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 1C

7

Nguyễn Thị Loan

10/10/1989

2011

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 1D

8

Nguyễn Thị Vân

23/10/1971

1990

Đại học

Tổ phó

 tổ 1-2-3

Dạy lớp 1E

9

Nguyễn Thị Hà

25/06/1989

2012

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 1G

10

Nguyễn Thị Tiến

27/11/1986

2009

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 2A

11

Nguyễn Thị Hồng Phương

15/12/1973

1993

Đại học

Tổ trưởng

tổ 1-2-3

Dạy lớp 2B

12

Sái Thị Ngọc

05/08/1995

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 2C

13

Đỗ Thị Mai

03/04/1986

2009

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 2D

14

Nguyễn Thị Bích

27/01/1992

2017

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 2E

15

Nguyễn Thị Hồng Vân

15/09/1993

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 2G

16

Nguyễn Thị Hằng

14/02/1996

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 3A

17

Nguyễn Viết Thắng

31/12/1971

1993

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 3B

18

Nguyễn Thị Lan Anh

18/01/1998

 

Cao đẳng

GV hợp đồng

Dạy lớp 3C

19

Nguyễn Thị Hằng

17/05/1985

2009

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 3D

20

Trần Thị Tuyết Nhung

24/03/1998

 

Đại học

GV hợp đồng

Dạy lớp 3E

21

Lê Thị Huệ

26/01/1986

2011

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 3G

22

Mạc Thị Liễu

20/10/1968

1988

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 4A

23

Nguyễn Thị Tuyết

15/01/1996

2020

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 4B

24

Phạm Thị Thúy Nga

13/9/1993

2014

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 4C

25

Bùi Thị Hồng Vân

15/09/1999

 

Cao đẳng

GV hợp đồng

Dạy lớp 4D

26

Lê Thị Bích

15/11/1996

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 4E

27

Đào Thị Hương Nhung

09/12/1992

2013

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 4G

28

Nguyễn Thị Phượng

22/05/1976

2002

Đại học

Tổ trưởng

tổ 4-5

Dạy lớp 4H

29

Phạm Thị Hồng Hạnh

16/07/1976

2007

Đại học

Tổ phó

tổ 4-5

Dạy lớp 5A

30

Đỗ Thị Lan Phương

11/04/1976

2010

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 5B

31

Nguyễn Thị Thu Vân

30/10/1983

2011

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 5C

32

Nguyễn Thị Hồng Tươi

20/10/1997

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 5D

33

Nguyễn Kim Chi

17/11/1992

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy lớp 5E

34

Bùi Thị Thu Hoài

10/02/1992

2012

Đại học

Giáo viên

Dạy lớp 5G

35

Nguyễn Thị Thanh Hằng

30/11/1993

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Nghỉ sinh con đến T12.

36

Nguyễn Thị Liên

26/12/1988

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy thay các lớp

37

Hoàng Thị Huế

17/07/1995

2020

Cao đẳng

Giáo viên

Dạy thay các lớp

38

Nguyễn Thị Hường

01/09/1986

2007

Đại học

Giáo viên

Mĩ thuật 1DEG, khối 2DEG, khối 4+Thư viện

39

Đỗ Thị Lan

19/05/1976

2005

Cao đẳng

Giáo viên

Mĩ thuật 1ABC, khối 2ABC, khối 3, khối 5

40

Nguyễn Thị Hằng

26/10/1977

2005

Đại học

Giáo viên

Âm nhạc 1DEG, khối 2DEG, khối 3, khối 5

41

Nguyễn Trung Hiếu

23/7/1984

2006

Đại học

Giáo viên

Âm nhạc 1ABC, khối 2ABC, khối 4+Thư viện

42

Tạ Thị Bình

10/10/1979

2009

Cao đẳng

Giáo viên

Thể dục khối 1 + khối 2ABC

43

Đỗ Tiến Thành

01/02/1989

2011

Đại học

Giáo viên

Thể dục 2DEG, khối 5

44

Lê  Hương Lan

22/10/1979

2010

Đại học

Giáo viên

Tiếng Anh 3DEG, 4DEGH + 5DEG

45

Ngô Thúy Hoa

28/07/1982

2009

Đại học

Giáo viên

Tiếng Anh khối 3ABCD + 4ABC + 5ABC

46

Đinh Thị Hảo

23/08/1991

2020

Đại học

Giáo viên

Tin học khối 3,4,5

47

Hà Thị Bích Liên

16/04/1971

1998

Cao đẳng

Nhân viên

Văn thư, Kế toán

48

Doãn Thị Tuyết Lan

16/12/1981

2008

Trung cấp

Nhân viên

Y tế, sữa học đường, thủ quỹ.

49

Đinh Hữu Thìn

09/02/1976

2009

Đại học

Giáo viên

Tổng phụ trách

50

Doãn Ngọc Nghị

01/11/1982

2014

THPT

Nhân viên

Bảo vệ

51

Nguyễn Khắc Bình

25/04/1970

2014

THCS

Nhân viên

Bảo vệ

                                                                                                             

                                                                                                               Hồng Hà, ngày 28 tháng 08 năm 2021

                           Người lập biểu                                                                                 Hiệu trưởng

 

             

                         

 

                             Lê Hữu Thanh                                                                          Nguyễn Thị Nụ

 

 

 

 


Nguồn:thhonghadp.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết