A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

                          TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/PA-THHH

                                                                                                        Hồng Hà, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

PHƯƠNG ÁN

Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học

bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiêt bị, duy trì cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp

 

Căn cứ Kế hoạch số 532/KH-GDĐT ngày 24/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành Phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 538/GDĐT ngày 28/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về việc xây dựng phương án, đảm bảo an ninh, an toàn trường học và duy trì cảnh quan sư phạm; 

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường năm học 2020 - 2021;

Trường Tiểu học Hồng Hà xây dựng Phương án đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh-sạch-đẹp như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi uỷ Chi bộ, phát huy vai trò quản lý, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”, gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục, xây dựng khung cảnh sư phạm xanh-sạch-đẹp nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh  trong việc giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng việc tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương nhằm thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kịp thời phát hiện xử lý các loại tội phạm, đảm bảo thực hiện tốt công tác ANTT trong và ngoài nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. Phòng chống cháy, nổ

- Xây dựng phương án PCCC và bổ sung phương tiện phục vụ chữa cháy như bình chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, xô đựng cát, xẻng xúc cát; kiểm tra các bình chữa cháy đã có. 

- Tổ chức sắp xếp cơ sở vật chất thoáng mát, sạch sẽ; tuân thủ nghiêm an toàn kỹ thuật trong sử dụng điện (các bộ phận, lớp học trong nhà trường hàng ngày kiểm tra, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng).

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa CSVC, nguồn điện để phòng tránh cháy, nổ.

- Chuẩn bị nguồn nước (ao, hồ) và điều kiện giao thông (sân bãi nhà trường) để phục vụ công tác chữa cháy.

- Cử bảo vệ tham gia tập huấn phòng chống cháy nổ và phân công bảo vệ quản lí và kiểm tra thường xuyên dụng cụ phục vụ phòng cháy, chữa cháy.

2. Phòng chống lụt, bão, thiên tai, dịch bệnh:

- Đối với tình hình thiên tai xảy ra đột ngột:

Tổ chức báo động, sơ tán CB,GV,NV&HS đến nơi an toàn theo phương án đề ra; liên lạc, báo cáo các cấp có thẩm quyền tình hình cụ thể của đơn vị, thông báo đến gia đình học sinh, CB,GV,NV để có hình thức quản lý hợp lý, phân công trách nhiệm quản lý CB,GV,NV&HS tại nơi sơ tán.

Phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn khi có trường hợp mất tích, hoặc tai nạn, đuối nước xảy ra…

Tổ chức di chuyển, sắp xếp hợp lý, an toàn tài sản, đồ dùng, trang thiết bị của đơn vị, của CB,GV,NV, học sinh tại nơi sơ tán.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để điều chỉnh kế hoạch, có các giải pháp xử lý kịp thời, hợp lý.

Tổ chức lực lượng thường trực để kịp thời xử lý các tình huống xấu ngoài dự kiến xảy ra.

- Đối với tình hình thiên tai đã được dự báo trước:

Thông báo với gia đình học sinh, CB,GV,NV về tình hình bão, lũ và lịch giảng dạy của trường.

Thực hiện kế hoạch trực 24/24 giờ tại trường, theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến thời tiết; thực hiện nghiêm túc các Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, chủ động ứng phó có hiệu quả với thiên tai khi xảy ra.

Liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để có phương án phối hợp, xử lý khi thiên tai xảy ra.

- Công tác triển khai thực hiện sau thời gian thiên tai:

Tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo cụ thể, chi tiết những thiệt hại do bão, lụt gây ra; Tổ chức dọn dẹp, tu sửa, sắp xếp lại cơ sở vật chất, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hoạt động của nhà trường. Cần quan tâm đặc biệt đến vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm, nguồn nước sinh hoạt, phối hợp với cơ quan y tế tổ chức phun thuốc, tẩy trùng phòng ngừa nguồn dịch bệnh trong nhà trường và địa phương.

Xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả, củng cố cơ sở vật chất, thông báo lịch làm việc, học tập của nhà trường tới toàn thể CB,GV,NV& học sinh, gia đình học sinh.

- Công tác triển khai trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19:

Thực hiện kế hoạch trực 24/24/7 tại trường, theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc các Công điện, kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, chủ động ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh xảy ra tại nhà trường và địa phương.

Kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với khách đến trường liên hệ công tác. Tuyệt đối không để người lạ, những người không tuân thủ công tác phòng, chống dịch vào nhà trường.

Liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Ban Công an xã để có phương án phối hợp, xử lý nghiêm các tình huống xảy ra.

3. Phòng ngừa bạo lực học đường:

- Xử lí tình huống bạo lực học đường từ ngoài xâm nhập vào trường học:

+ Thông tin: mọi thành viên trong nhà trường, khi phát hiện có đối tượng từ bên ngoài xâm nhập trái phép vào trường học đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bảo vệ (trường hợp bảo vệ chưa kịp thời phát hiện). Bảo vệ có trách nhiệm báo cáo ngay với Hiệu trưởng và công an địa phương đề nghị hỗ trợ.

+ Các thành viên trong nhà trường bằng mọi biện pháp phải bảo vệ an toàn cho học sinh.

+ Tiến hành sơ cứu và liên hệ Y tế để cấp cứu cho nạn nhân nếu có bạo lực dẫn đến gây thương tích.

+ Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lí cấp trên xin ý kiến giải quyết.

-  Xử lí tình huống bạo lực học đường xảy ra trong trường học:

+ Tình huống bạo lực học đường từ giáo viên, nhân viên và người lao động

Thông tin: mọi thành viên trong nhà trường, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và báo tin ngay cho Hiệu trưởng để xử lí bạo lực học đường từ giáo viên, nhân viên và người lao động

Các thành viên trong nhà trường tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời can thiệp, cô lập, cần thiết thì phải khống chế.

Tiến hành sơ cứu và liên hệ Y tế để cấp cứu cho nạn nhân (nếu có)

Hiệu trưởng xác minh, mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp xử lí vụ việc.

+ Tình huống bạo lực học đường từ học sinh

Thông tin: mọi thành viên trong nhà trường, khi phát hiện có hành vi bạo lực học đường trong trường học do học sinh gây ra đều có trách nhiệm báo cáo ngay cho bảo vệ, Tổng phụ trách đội và Hiệu trưởng.

Các thành viên trong nhà trường tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời can thiệp, cô lập, không để gây ra bạo lực.

 Tiến hành sơ cứu và liên hệ Y tế để cấp cứu cho nạn nhân (nếu có)

GVCN có trách nhiệm liên hệ gia đình học sinh để kịp thời phối hợp xử lí.

Hiệu trưởng báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lí cấp trên.

Phối hợp địa phương xử lí vụ việc.

- Xử lí tình huống bạo lực từ HS của nhà trường gây ra ở ngoài nhà trường:

Tiếp nhận thông tin: Mọi tổ chức, cá nhân trong nhà trường, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và báo cáo ngay cho Tổng phụ trách đội hoặc Hiệu trưởng để phối hợp, xử lí.

Hiệu trưởng nhà trường xác minh thông tin và yêu cầu GVCN liên hệ với gia đình học sinh để cùng phối hợp xử lý.

Phối hợp với chính quyền địa phương, công an cùng xử lí vụ việc.

4. Đảm bảo ATGT:

- Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch số giáo dục ATGT của nhà trường năm 2020.

- Tổ chức ký cam kết trong giáo viên và học sinh về đảm bảo trật tự ATGT

- Xây dựng cổng trường an toàn thông qua sắp xếp nơi đỗ xe của PHHS khi đưa, đón học sinh (đỗ phía trước hàng rào cổng trường, không đỗ ngay cổng ra vào); không cho tụ tập, buôn bán trước cổng trường.

- Cấm chạy xe trong sân trường trong giờ chơi, giờ sinh hoạt của học sinh.

5. Phòng chống mất cắp tài sản:

- Cảnh giác khi có người lạ mặt vào trường và đóng khóa cổng trường khi vào học.

- CB-GV-NV-HS và khách đến liên hệ công tác phải để xe đúng nơi quy định (nhà xe).

- Lắp camera an ninh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác trực cơ quan, đảm bảo đủ ánh sáng và các biện pháp khác như khóa cửa hàng ngày, niêm phong các phòng trong các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết; nghỉ dịch, ... phát hiện, báo cáo các vụ việc xâm phạm tài sản nhà trường để kịp thời xử lý.

- Bảo vệ chịu trách nhiệm chính khi mất cấp tài sản của nhà trường và phải bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh, nhất là lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT trường học. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh kịp thời những dấu hiệu phức tạp về an ninh, tệ nạn xã hội, tội phạm xâm nhập vào trường học.

- Tổ chức kí cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, an toàn giao thông và các vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

- Thực hiện tốt kế hoạch liên tịch với công an xã.

7. Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện:

- Đảm bảo các điều kiện an toàn về CSVC như khuôn viên, cổng, rào, sân chơi, bãi tập, cây xanh, công trình vệ sinh, nước sạch, phòng học, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, hệ thống điện,…

- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng chống thảm hoạ, thiên tai;…

- Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp 3 môi trường giáo dục, Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường; tổ chức ký cam kết với PHHS về trách nhiệm quản lí học sinh.

- Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tập thể có tính cộng đồng và xã hội qua đó giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.

- Triển khai thực hiện 5 tiêu chuẩn về xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

- Thực hiện hiệu quả việc công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày và trong thời gian nghỉ dich.

+ Định kỳ quét dọn các phòng làm việc khu hành chính, các phòng học và phòng chức năng, không để bụi bẩn bám trên mặt bàn, ghế, cánh cửa, trấn song cửa,…

+ Thường xuyên hàng ngày quét dọn, tổng vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường, các khu vui chơi đảm bảo sạch sẽ.

+ Thường xuyên cắt, tỉa canh xanh, tưới nước, chăm bón đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, tạo khung cảnh sư phạm nhà trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

8. Công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước

- Triển khai các văn bản của các cấp về đảm bảo an toàn an ninh mạng; quán triệt đội ngũ nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội khi có yêu cầu không đáng tin cậy, tránh truy cập vào các đường liên kết (link) lạ; sao lưu dữ liệu tránh rũi ro mất dữ liệu; theo dõi  hoạt động trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nội dung bị thay đổi hoặc đăng tải những thông tin trái qui định; Kịp thời thông tin các cảnh báo, hướng dẫn về an toàn thông tin mạng.

- Về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN): triển khai, quán triệt cho đội ngũ việc thực hiện các qui định của Nhà nước về bảo vệ BMNN (Pháp lệnh bảo vệ BMNN năm 2020, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 và các văn bản của các cấp); thực hiện đúng quy trình quản lý, giao nhận văn bản mật; lập sổ quản lý; tăng cường việc quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị; thực hiện đúng các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tuyệt đối không  đăng tải những thông tin BMNN trên báo chí, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, GV, NV và học sinh về các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; kết hợp triển khai thực hiện gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống; nắm bắt và định hướng tư tưởng, chính trị của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị;  tuyên truyền, giáo dục về tác hại, sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm,…

2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học                             

Kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ, ngành, địa phương về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến CBCC,VC và HS để nắm bắt và thực hiện.

3. Công tác bảo vệ nội bộ

- Thực hiện nghiêm về cung cấp, trao đổi thông tin khi tiếp xúc, làm việc với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ Đảng; thực hiện tốt qui chế dân chủ, qui chế làm việc trong đơn vị, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

- Quản lí chặt chẽ các tổ chức hội, đoàn thể trong đơn vị theo qui định của pháp luật.

4. Xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự trường học

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn trường học. Tăng cường lực lượng nòng cốt cho công tác phòng, chống tội phạm trong nhà trường, nhất là nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho bảo vệ trong đơn vị.

- Phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn, Hội, Đội trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTTTH và công tác quản lý, giáo dục phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, TNXH trong học sinh, ngăn chặn tội phạm xâm nhập vào trường học.

- Phối hợp chặt chẽ cùng ngành công an trong thực hiện kế hoạch liên tịch về công tác đảm bảo ANTT trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Xây dựng kênh thông tin với PHHS để phối hợp trong quản lí và giáo dục học sinh.

5. Công tác phối hợp

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch liên tịch giữa công an xã và nhà trường về bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác phối hợp với PHHS trong việc quản lí con em mình, trong việc tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT khu vực xung quanh trường học, về trật tự ATGT trước cổng trường.

- Phối hợp, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Ngành GD&ĐT.

- Lập hòm thư góp ý để lấy ý kiến đóng góp của CBGVNV về vấn đề an toàn, lành mạnh, thân thiện trong nhà trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh-sạch-đẹp báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đôn đốc triển khai việc thực hiện phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, nhân viên theo từng mảng phụ trách.

- Tổ chức giao ban với bảo vệ, với nhân viên để nắm bắt bắt tình hình công tác an ninh, an toàn trường học.

- Phối hợp với Công an xã trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Cung cấp các số điện thoại đường dây nóng của trường, của công an để kịp thời phát hiện và xử lý những thắc mắc, kiến nghị…, không để xảy ra tụ tập đông người, gây rối loạn trật tự trường học.

          + Số điện thoại Đường dây nóng của trường:

Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Nụ                         - ĐT: 0988774393

Phó hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Minh Sơn           - ĐT: 0986669927

Nhân viên bảo vệ: + Đ/c Doãn Ngọc Nghị        - ĐT: 0976281938

Nhân viên bảo vệ: + Đ/c Nguyễn Khắc Bình     - ĐT: 0377081121

          + Số điện thoại đường dây nóng của công an xã Hồng Hà:

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã, chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã. ĐT: 0987366326

2. Nhân viên bảo vệ

- Thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh-sạch-đẹp.

          - Thực hiện nghiêm túc lịch trực theo phân công của Hiệu trưởng

          - Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì cảnh quan sư phạm.

3. Giáo viên, nhân viên khác

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện theo phương án.

- Tích cực tuyên truyền tới học sinh, cha mẹ học sinh về phòng, chống các tệ nạn xã hội, các tai nạn thương tích, duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh-sạch-đẹp.

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt công tác phòng dịch, ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản, trang thiết bị của nhà trường.

          - Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc xanh hóa lớp học, phối hợp trang bị cho các em kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, các tệ nạn xã hội; quản lý thời gian, các hoạt động vui chơi của học sinh đảm bảo an toàn; phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích, để có các biện pháp phòng chống.

4. Học sinh

          - Thực hiện nghiêm túc nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND xã về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

          - Trong thời gian giãn cách xã hội không được đến trường nếu như không có việc cần thiết.

5. Phụ huynh

          - Phối hợp quản lý con em thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

          - Ủng hộ, hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường khi cần thiết, đảm bảo khung cảnh sư phạm xanh - sạch - đẹp.

          - Thông báo kịp thời tới giáo viên chủ nhiệm nếu phát hiện các trường hợp mất an toàn, an ninh trường học do học sinh hoặc điều kiện ngoại cảnh giây ra.

Trên đây là phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, xây dựng khung cảnh sư phạm trường tiểu học Hồng Hà, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện (để b/c);

- UBND xã (để b/c);

- CB, GVNV, PH và học sinh (để t/h);

- Lưu: VT.

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                   Nguyễn Thị Nụ

 


Nguồn:thhonghadp.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết