A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

     UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

TRƯỜNG TH HỒNG HÀ

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   Hồng Hà, ngày  19 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Mời liên kết giảng dạy làm quen và bổ trợ tiếng Anh

cho học sinh năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ GDĐT về ban hành kế hoạch triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; Công văn số 3258/BGDĐT-ĐANN ngày 02/8/2018 của Bộ GDĐT về hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2017-2025 và hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/03/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo chương trình GDPT 2018;

Căn cứ Kế hoạch 90/KH-UBND ngày 21/6/2012 của UBND TP. Hà Nội về việc nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên theo Đề án ‘Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020’; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND TP. Hà Nội về dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 7150/SGDĐT- DGCYTNN ngày 18/8/2009 của Sở GDĐT Hà Nội về hoạt động hợp tác với nước ngoài; Công văn số 6083/SGDĐT-GDTrH-GDTH-GDMN ngày 26/6/2015 của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn quy trình thẩm định chương trình làm quen ngoại ngữ và dạy ngoại ngữ bổ trợ trong các trường phổ thông tại Hà Nội; Công văn số 3034/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2016 của Sở GDĐT Hà Nội về triển khai công tác dạy làm quen và bổ trợ ngoại ngữ trong các nhà trường.

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND huyện Đan Phượng về dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông đến năm 2025.

Căn cứ các biên bản họp thống nhất về chủ trương tổ chức làm quen và bổ trợ tiếng Anh cho học sinh năm học 2021-2022; Quyết định số 25 /QĐ-THHH ngày 17/7/2021 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Hà về thành lập Tổ công tác thực hiện chương trình làm quen và bổ trợ tiếng Anh cho học sinh năm học 2021-2022.

        Trường Tiểu học Hồng Hà thông báo mời các đơn vị liên kết đảm bảo các điều kiện theo bảng tiêu chí (đính kèm) tham gia hợp tác giảng dạy làm quen và bổ trợ tiếng Anh cho học sinh năm học 2021-2022. Cụ thể:

         - Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

+ Công văn  cho phép (gia hạn) của  Sở GDĐT Hà Nội và cho phép triển khai chương trình dạy tiếng Anh bổ trợ tại các nhà trường;

+ Dự thảo Đề án hợp tác giảng dạy làm quen và bổ trợ tiếng Anh;

+ Chương trình và kế hoạch giảng dạy của các khối lớp;

+ Lịch hoạt động chuyên môn của Trung tâm;

+ Mẫu bài kiểm tra của các khối, lớp liên kết;

+ Dự thảo Hợp đồng liên kết giảng dạy làm quen và bổ trợ tiếng Anh cho học sinh năm học 2021-2022.

+ Hồ sơ giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài dự kiến tham gia giảng dạy.

+ Báo cáo tài chính của đơn vị năm 2020.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2021 đến 17 giờ 00 ngày 25/7/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Trường Tiểu học Hồng Hà

+ Địa chỉ: Cụm 5, xã Hồng Hà, huyện Đan phượng, TP Hà Nội.

+ Điện thoại: 02433817951

(Liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Nụ.  ĐTDĐ: 0988774393 để biết thêm chi tiết)

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và đánh giá tiết dạy mẫu của đơn vị, nhà trường sẽ tổ chức họp lựa chọn đơn vị liên kết đảm bảo các điều kiện, phù hợp với đặc điểm của nhà trường, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để hợp tác.

Nhà trường sẽ thông báo đến đơn vị được lựa chọn liên kết chậm nhất 5 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

Trân trọng thông báo!

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                              Nguyễn Thị Nụ

 


Nguồn:thhonghadp.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết